+31 (0)623283272 info@matrixevents.nl

Zelfsturend of zelf organiserend werken, steeds vaker horen we erover. En niet voor niets want Zelfsturend werken is hip. Het past ook goed in deze tijd want steeds meer organisaties willen af van oude organisatie structuren die gaan over sturen en controle. Goed nieuws voor aanhangers van zelf sturend werken want het maakt organisaties enorm wendbaar en flexibel. Maar dan wel stapsgewijs want in praktijk is niet iedereen er meteen blij mee.

Een valkuil van bij veel organisaties is dat zelforganisatie binnen een bepaalde tijd gerealiseerd dient te zijn. Er wordt dan tijdspad bepaald voor de transformatie naar een zelfsturende of Cyane organisatie. Met een Cyane organisatie bedoelen we een organisatie wat uitgaat van gelijkwaardige relaties zonder behoefte aan hiërarchie.

Neem de tijd om te veranderen

Organisatieverandering kost tijd en energie. Vooral voor de medewerkers want van hen wordt verwacht dat zij mee gaan in het transformatieproces. En voor de één is dat een ervaring wat aanvoelt als thuiskomen en voor een ander kost dat veel meer tijd en gewenning. Wanneer zij die tijd niet krijgen ontstaat er vanzelf onrust en verzet tegen de verandering.

Betrek medewerkers in het proces

Maar hoe dan wel? Om te beginnen is het van belang dat alle medewerkers weten ‘waarom’ zelfsturing ingezet gaat worden. Wat de winst is voor de organisatie én haar medewerkers. Een krachtige manier is om alle medewerkers te betrekken in dit proces. Vraag hen gerust wat werkt en wat er beter of anders kan. De input die daaruit voortvloeit kan van onschatbare waarde zijn voor de organisatie. Zorg ook dat er gehoor gegeven wordt aan hun input en neem de input mee in de plannen. Op die manier worden zij van het begin af aan eigenaar gemaakt van het nieuwe werken.

Dienend leiderschap

Een andere voorwaarde voor succesvol transformeren is het heroverwegen van de management taken. Waar managers voorheen sturend te werk gingen gaan zij in de toekomstige organisatie een dienende taak krijgen. Daarmee bedoelen we dat zij als leider geen volgers, maar nieuwe leiders creëren. Een dienend leider helpt teamleden zich te ontplooien en leert hen om anderen te inspireren hetzelfde te doen.

Zelfsturende context

De manager creëert een werkomgeving waarin medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen, hun passie kwijt kunnen en waarin zij een bijdragen leveren aan de missie en de doelen van de organisatie. Hierdoor ontstaat er een zelfsturende team context waar medewerkers zich veilig voelen binnen het team. Waar zij worden erkend voor hun inspanning én commitment krijgen van het management om autonoom hun werk te kunnen doen. Een zelfsturende team context is de basis van zelf organiserend werken.

Kleine teams

Tot slot, een veel gehoorde klacht bij zelfsturende organisaties is dat er geen rekening gehouden is met de grootte van de teams. Wat in het verleden een afdeling was kan nooit een team worden. Een zelfsturend team bestaat namelijk uit 10 tot maximaal 15 medewerkers. Een afdeling zelfsturend maken is een ondoenlijke zaak. Immers zelfsturend werken vraagt om intensief samenwerken van teamleden. Wanneer medewerkers van elkaar niet weten wat anderen doen of niet op de hoogte zijn van gemaakte afspraken gaat het vrij snel mis. En dat zou zonde zijn van alle tijd en energie die gestoken is in transformatie naar een zelfsturende organisatie, waar medewerkers productiever zijn, meer vervulling ervaren en betekenisvoller gaan samenwerken.

Informatie

Wij ondersteunen teams en organisaties in zelfsturend werken. Wilt u weten hoe?  Neem contact op via 06 232 83 272 of stuur een e-mail aan info@matrixevents.nl

Relevante programma’s:
Zelfsturend werken voor teams
Zelfsturend werken voor managers

Volg Iric op Linkedin 

Bel direct