+31 (0)623283272 info@matrixevents.nl

Een team wat functioneert en doelen behaalt wil niet meteen zeggen dat het effectief is. Samenwerken is essentieel binnen een team. Maar wat als niet alle teamleden werken volgens de zelfde spelregels? Waar de één hard aan ‘de kar’ trekt terwijl anderen zich geen eigenaar voelen. Wat als er sprake is van eilandjes of twee kampen. Wanneer er gesproken wordt ‘over’ elkaar in plaats van ‘met’ elkaar? Dan is het hoog tijd om de koppen bijeen te steken en iets te doen aan ’team context’.

Wat is team context

Met team context bedoelen we de inhoudelijke ruimte waarbinnen teams met elkaar werken, bewegen en ontwikkelen. Je zou context als metafoor kunnen zien als een zwembad gevuld met water. Het water is nodig om te bewegen en het team zwemt erin naar de overkant en terug. Het water is de context en de randen van het zwembad houdt de context in stand. Wanneer een van de randen niet of in mindere mate aanwezig is zal het water (de context) weglopen en loopt het zwembad leeg en daarmee zal de teamcontext verdwijnen, met alle gevolgen van dien.

De voorwaarden van team context

Om de team context in stand te houden bestaan er vier belangrijke voorwaarden. Zonder een van deze voorwaarden bestaat er feitelijk geen team context.

Veiligheid

De eerste belangrijke voorwaarde voor een team context is veiligheid. Wanneer de teamleden zich veilig voelen zullen ze vrij kunnen bewegen, risico’s durven nemen, buiten de gebaande paden durven gaan en zelfs fouten durven maken. Zij durven open en eerlijk te communiceren en er is ruimte voor elkaars zienswijze. Wanneer de veiligheid afwezig is zal de medewerker nauwelijks durven bewegen en van zelfstandig werken is geen sprake. Dagelijks werk zal geremd worden door angst om te falen.

Erkenning

Een tweede voorwaarde voor team context is erkenning. Wanneer teamleden regelmatig erkenning krijgen voor hun werk of hun functioneren zullen zij doorgaans vele malen harder gaan voor een gezamenlijk doel. Ieder mens heeft erkenning nodig, je zou kunnen stellen dat erkenning een basisbehoefte is voor elke werknemer. Wanneer erkenning achterwege blijft zullen teamleden op den duur geen voldoening meer halen uit hun werk, het maakt immers niet uit in hoe verre zij zich inzetten.

Commitment

De derde voorwaarde voor team context is commitment (ook wel eigenaarschap genoemd). Wanneer teamleden geïnspireerd worden om een gezamenlijke visie en waarden dragen zullen zij gecommitteerd zijn aan een groter doel. Commitment maakt ook dat teamleden daar waar nodig elkaar ondersteunen. Wanneer commitment achterwege blijft zullen teamleden vooral hun focus hebben op zichzelf en van prettige samenwerking zal geen sprake zijn.

Autonomie

De vierde voorwaarde voor team context is autonomie. De mate waarbij teamleden zich zelf kunnen zijn, maar ook zelfstandig hun eigen keuzes mogen of kunnen maken. Wanneer medewerkers (tot op zekere hoogte) hun werk kunnen doen op een voor hen prettige manier zullen zij veel meer werk verzetten en gemotiveerd blijven om meer te doen dan van hen gevraagd wordt. Ontneem teamleden hen hun autonomie en zij zullen minder gemotiveerd zijn of zelfs hun hakken in het zand zetten wat de productiviteit van het team negatief zal beïnvloeden.

Team context dragen

Wanneer team context gedragen wordt door een organisatie ontstaat er ruimte voor medewerkers om te bewegen, te ontdekken en te groeien. Team context biedt ruimte voor open communicatie, onderling vertrouwen en prettige samenwerking, binnen een organisatie waar iedereen gezien en erkend wordt. Onze teambuilding en leiderschap programma’s hebben als doel het creëren van team context binnen organisaties.

Wilt jij meer informatie over het creëren team context? Neem contact met ons op via 06 232 83 272 of stuur een e-mail aan info@matrixevents.nl

Relevante programma’s:
Over de streep in bedrijf
Over de streep in de zorg
Zelfsturend werken (voor teams)

Volg Iric op Linkedin