+31 (0)623283272 info@matrixevents.nl

Het Amerikaanse begrip ‘holding space’ gaat over liefdevol ruimte bieden voor de ander. Gebaseerd op de zienswijze dat de ander vindingrijk, creatief, heel en uniek is, creëer je ruimte voor de ander om te zijn met wat zich aandoet. Zodat de ander zelf de weg naar groei of een oplossing van een probleem kan vinden. Hoe doe je dat? Kun je dat leren? En: hoe creëer je zo’n open ruimte voor jezelf? Deze tips helpen je op weg.

Heb vertrouwen in de wijsheid van de ander

De basis van holding space is dat alleen de ander weer wat voor hem of haar waar is. Juist wanneer jij de behoefte voelt om (vanuit jouw waarheid) een advies te geven is dat een weksignaal om stil te zijn en alleen maar te luisteren. De stille aanwezigheid die jij breng geeft de ander ruimte om te ontdekken.

Laat je eigen ego erbuiten

Wanneer je stil bent gaat er mogelijk een stemmetje in je hoofd spreken. Bijvoorbeeld dat jij het beter weet, of dat de ander niet zonder jouw hulp kan. Mogelijk raak je geërgerd of voelt jij je gekwetst door wat de ander zegt. Als we ons ego toelaten, willen we advies geven, verbeteren, grip houden op het gesprek. Of ander laten merken hoe knap wij zijn. Dat alles is schadelijk voor de ruimte om te groeien. Het haalt de aandacht weg van de persoon aan wie jij ruimte biedt.

Zorg dat de ander zich veilig voelt

Wanneer je iemand ruimte biedt om te ontwikkelen, of ergens doorheen te gaan maakt die gene misschien wel fouten. Holding space betekent dat je zonder oordeel luistert naar de ander, ook al maakt deze fouten. De veiligheid die jij biedt zorgt dat de ander weer bij zichzelf kan komen en kan leren van fouten.

Informatie overdracht

Wanneer je de ander zou willen adviseren vraag dan eerst om permissie en doe het dan op een bescheiden manier. Geef informatie vanuit empathie zodat de ander zich niet dom of hulpeloos voelt.

Ontneem iemands kracht niet

Het komt maar zelden voor dat je een ander echt helpt door besluiten voor hem of haar te nemen. Respecteer daarom zijn of haar autonomie. Stap opzij wanneer jij de behoefte voelt om te besluiten en vertrouw erop dat iemand anders ook wijsheid en intuïtie heeft.

De ander toestaan emoties te voelen

Wanneer je zelf het nodige gedaan hebt aan bewustwording en niet geraakt wordt door andermans emoties kan holding space anderen enorm helpen. Als de ruimte (en energie) die jij biedt veilig genoeg is (en jij bij jezelf kan blijven), kan er zomaar verdriet of woede opkomen bij de ander. Wees je ervan bewust dat dit voor een ander een enorm kado kan zijn. Immers emoties doorvoelen kan enorm bevrijdend zijn, het lucht meestal op. Tot slot, weet dat emoties die er mogen zijn altijd voorbijgaan.

Wilt jij meer informatie over het creëren van Holding space binnen teams? Neem contact met ons op via 06 232 83 272 of stuur een e-mail aan info@matrixevents.nl

Relevante workshops:
Creating Connections
Communicatie en Samenwerking in bedrijf