Groei Challenge programma

Matrix Academy

Groei challenge programma

Het Groei challenge programma is een uitdagend programma waarbij teamontwikkeling, samenwerking en persoonlijk leiderschap een grote rol speelt. Het doel van het programma is om deelnemers zelfbewust te maken van hun gedrag, communicatie en eigen verantwoordelijkheid (accountability). Dit vraagt 100% inzet met als resultaat een hoge mate van (zelf) vertrouwen, prettige samenwerking, verbinding en een groot gevoel van vrijheid ervaren.

Modules

Hoe werkt het

Tijdens een oriënterend gesprek bespreken we uw doelstelling en welke modules het best inzetbaar zijn. Soms spreken we ook vooraf met teamleden. Daarna volgt een plan van aanpak, werkwijze en doelstelling van het programma. Op die manier weet u vooraf hoe we gaan samenwerken en bent u verzekerd van de toegevoegde waarde van het programma. Na goedkeuring gaan we met uw team (of teams) van start.

We creëren een veilige omgeving en context waar ruimte is voor openheid en ontwikkeling rond gestelde thema's. Tussen de modules door houden we contact met de deelnemers. Indien er behoefte is aan persoonlijke coaching regelen we hiervoor sessies op kantoor.

Vaste trainer 

De deelnemers hebben gedurende het programma een vaste trainer of coach die op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen het team. Op die manier maken de deelnemers maximaal gebruik van het Groei challenge programma.

Samenwerking

Tijdens de module Samenwerking gaat het team een stap gaat maken in bewustwording, verandering en groei. De collega's gaan elkaar écht te leren kennen, maken verbinding met elkaar en creëren vertrouwen binnen het team en hun organisatie. Deze module gaat over open en eerlijk zijn, verantwoordelijkheid en erkenning.

Communicatie

Tijdens de Communicatie module gaan we werken aan de ontwikkeling van communicatie vaardigheden. We maken hierbij gebruik van het DISC communicatie-model die ingaat op de vier communicatiestijlen. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen stijl (kleur) en welke stijlen er binnen het team en organisatie bestaan.

Feedback geven & ontvangen

Naast korte theorie, afgewisseld met praktijk-voorbeelden gaan de deelnemers veel oefenen in met het geven van feedback. We maken gebruik van een toegankelijk feedback model zodat de deelnemers in korte tijd feedback vaardigheden leren toepassen. Zodat 'ruis' en conflicten met collega’s tot de verleden tijd behoren.

Klantgericht werken

Tijdens deze module ontdekken deelnemers hoe zij omgaan met klanten en wat hun rol is binnen een klantgerichte organisatie. Ze worden zich bewust van hun automatisch gedrag en welk effect dat heeft op klantrelaties.

We spelen de ‘Klant is Koning game’ waar de deelnemers in korte tijd een fictief bedrijf gaan opzetten en gezamenlijk een strategie bedenken om hun bedrijf winstgevend te maken. Tijdens de ‘Klant is Koning game’ komen zij in contact met klanten en hun klantervaring.

De deelnemers leren klantgericht te werken en hoe zij klantloyaliteit kunnen verhogen door van elke klant een ‘ambassadeur’ te maken.

DISC kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke eigenschappen die iemand kenmerken. Het zijn specifieke kwaliteiten die horen bij personen en die maken tot wie ze in de kern zijn. Vaak zijn we ons niet bewust van onze kernkwaliteiten en of zetten deze te veel in waardoor collega’s deze als een last kunnen ervaren.

Tijdens de DISC Kernkwaliteiten module krijgen deelnemers inzicht in in hun eigen kernkwaliteiten en die van hun collega’s. Ook maken zij kennis met hun valkuilen, allergieën en uitdaging zodat ze bewust worden wie ze in basis zijn en hoe zij hun kernkwaliteiten succesvol kunnen inzetten.

Disc Model

DISC communicatie

De DISC communicatie module biedt uitkomst bij teams die willen werken aan verbeterde onderlinge communicatie. Het is een laagdrempelige en actieve sessie die ingaat op de vier communicatiestijlen binnen het DISC model. Het Disc model brengt onze voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. Het Disc model bestaat uit vier verschillende hoofdstijlen en kleuren. Door zijn eenvoud is het een krachtig en gemakkelijk toepasbaar.

De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen voorkeur stijl/ (kleur) en welke stijlen er binnen het team en organisatie bestaan. Zij leren andere stijlen te herkennen en bewust sturing te geven aan hun communicatie zodat 'ruis' en conflicten met collega’s tot de verleden tijd behoren.

Disc Model

Persoonlijk leiderschap

Tijdens de module persoonlijk leiderschap gaan de deelnemers werken aan persoonlijke ontwikkeling. Zij gaan ontdekken, leren, waarderen en erkennen. De deelnemers maken contact met hun innerlijke drijfveren, passie, diepe verlangens en ambities. Om dit proces te faciliteren maken we gebruik van verschillende coaching methodes, ervaringsgerichte- en reflectie opdrachten. Soms werken we samen met andere specialisten.

Lifeboat workshop

Mentale weerbaarheid

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo en organisaties zijn hierdoor continu in beweging. De snelheid waarmee structuur veranderingen plaatsvinden vraagt ook van de medewerkers dat zij meebewegen. Voor veel medewerkers is dit een grote opgave, immers verandering brengt onzekerheid met zich mee.

Tijdens de module Mentale weerbaarheid leren deelnemers hun weerbaarheid en veerkracht te versterken. Het is krachtig programma om in korte tijd uw medewerkers te leren omgaan met stressvolle situaties die verandering met zich meebrengt.

De module is gebaseerd de principes van de Japanse krijgskunst Aikido waarbij de deelnemers leren hun houding en balans in moeilijke situaties te behouden. Zij leren omgaan met metalen 'krachten' die spelen, zowel die van hen zelf als die van hun omgeving. De deelnemers krijgen een hoge mate zelfvertrouwen, zijn beter in staat om helder en rustig te blijven tijdens stressvolle situaties en leren krachtig en respectvol te communiceren.

Cultuur verandering

Cultuur verandering is een module voor organisaties die te maken hebben met ingrijpende cultuur veranderingen. De module leert deelnemers om te gaan met voor hen ingrijpende veranderingen, als ook verbinding en (zelf) vertrouwen te creëren binnen een team of organisatie. Cultuur verandering gaat inhoudelijk in op zaken als (eigen) verantwoordelijkheid, leiderschap, communicatie en erkenning.

De deelnemers krijgen een hoge mate zelfvertrouwen, zijn beter in staat om helder en rustig te blijven tijdens stressvolle situaties en leren krachtig en respectvol te communiceren.

Team ontwikkeling

Het creëren van prettige samenwerking en onderling vertrouwen kan voor veel organisaties een grote uitdaging zijn. Vooral wanneer persoonlijke belangen, normen en waarden niet op elkaar aansluiten. In praktijk zien we dan 'eilandjes' ontstaan waarbij het benutten en versterken van elkaars kwaliteiten achterwege blijft. Vaak ontstaan er ook patronen die niet altijd zichtbaar of bespreekbaar zijn binnen een team.

Tijdens de module Team ontwikkeling worden deze zaken bespreekbaar gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar persoonlijke behoeftes binnen het team, alsook factoren die onderlinge samenwerking en synergie in de weg staan. Tijdens deze module maken we onbesproken zaken bespreekbaar zodat de communicatie binnen het team helder en transparant verloopt, maar ook dat verwachtingen duidelijk worden afgestemd.

Teamcontext

Zelfsturend werken

Zelfsturend werken, steeds meer organisaties zien de voordelen werken met zelfsturende teams. Door het motiveren van teams op eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig werken aan een gezamenlijk doel bereiken zij ongekende resultaten. Management taken worden door het team zelf uitgevoerd waardoor de organisatie platter wordt en er directe lijnen ontstaan. Op deze manier maken organisaties maximaal gebruik van het potentieel van hun medewerkers. Kortom zelfsturende werken levert positieve effecten op voor de hele organisatie.

Tijdens de module Zelfsturend werken ontdekken teams alle voordelen van zelfsturend werken. Zij krijgen praktische handvatten, leren over de do's en don'ts over werken binnen een zelfsturende context. We maken deelnemers bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid en leren hen eigenaarschap te nemen voor het teamresultaat. Hierdoor ontstaat er ruimte voor transformatie en gaan teamleden zich op natuurlijke wijze ontwikkelen tot succesvolle zelfsturende teams.

Contact

Wil je meer informatie over het programma, gebruik de offerte button of bel ons via 06 232 83 272

Over Groei challenge

Het Groei Challenge programma is een krachtig ontwikkeling programma voor teams binnen organisatie die willen weken aan verbeterde communicatie, samenwerking, leiderschap, cultuur verandering, zelfsturend werken en vele andere thema's.

Groeichallenge in de provincies

Wij verzorgen het Groei Challenge programma in de provincies: Flevoland – Groningen – Drenthe – Overijssel – Utrecht – Noord-Holland – Zuid-Holland – Zeeland – Noord-Brabant – Friesland – Limburg – Gelderland - Antwerpen – Oost Vlaanderen – West Vlaanderen – Vlaams Brabant – Henegouwen – Luik – Luxemburg – Namen – Waals-Brabant.

Groeichallenge in de steden

Wij verzorgen het Groei Challenge programma in de steden: Utrecht – Amsterdam – Almere – Rotterdam – Dordrecht – Den Haag – Leiden – Katwijk – Haarlem – Breda – Bennebroek – Mijdrecht – Nijmegen – Den Bosch – Tilburg – Eindhoven – Arnhem – Ede – Wageningen – Middelburg – Bergen op Zoom – Goes – Apeldoorn – Deventer – Amersfoort – Alkmaar – Brussel – Antwerpen – Gent – Hasselt – Turnhout – Brugge – Hasselt – Mechelen - Turnhout en vele andere steden.
Website: www.degroeichallenge.nl