Zelfsturend werken

Zelfsturend werken, hip and happening

Zelfsturend of zelf organiserend werken is hip. Het past ook goed in deze tijd want steeds meer organisaties willen af van oude organisatie structuren. Goed nieuws voor aanhangers van zelf sturend werken want het maakt organisaties enorm wendbaar en flexibel. Maar wel stapsgewijs want in praktijk is niet iedereen er meteen blij mee.