Omgaan met weerstand

Elke trainer maakt het wel eens mee. Je bent aan het werk met een groep en het lijkt wel of niets aankomt. Je krijgt de mensen niet gemotiveerd of erger nog ze zetten de hakken in het zand. Veel trainers ervaren weerstand als lastig en dat is het natuurlijk ook. Je hebt je gedegen voorbereid en overlegd met de opdrachtgever. Je hebt helder wat het thema en doelstelling van de training is. Het laatst waar je op zit te wachten is een groep in weerstand. Hoe gaan je daarmee om?

Wat is weerstand

Laten we eens kijken naar wat weerstand nou eigenlijk is. Weerstand is niets meer of minder dan een reactie op wat jij als trainer brengt in de groep. Ik? Weerstand? Vraag je je misschien af. Wanneer je met een groep werkt is alles wat er boven komt een weerspiegeling van wat jij als trainer brengt. Dit gebeurt omdat deelnemers jouw (onbewuste) intentie volgen. Dus breng jij openheid in de groep, dan krijg je openheid, breng je kwetsbaarheid dan krijg je kwetsbaarheid. Maar ook als je weerstand brengt dan is dat wat je terugziet groep. Het werkt dus op onbewust niveau door bij de deelnemers.

Je zou ook kunnen stellen dat wanneer jij binnen een deelnemersgroep weerstand ervaart dat dat waarschijnlijk bij jou ‘resoneert’. Met resoneren bedoelen we dat je geraakt wordt. Maar wat maakt nou dat je zo geraakt wordt? Het antwoord is simpel. Het zijn jouw eigen overtuigingen.

Overtuigingen

Jouw eigen overtuigingen kunnen negatieve emoties bij jou losmaken. Bijvoorbeeld boosheid of teleurstelling omdat het niet gaat zoals jij wil. Of omdat de deelnemers het gewoonweg niet met jouw eens zijn en met jou gaan discussiëren. Je raakt op dat moment het contact met de groep kwijt en je creëert een gat tussen dat ‘wat is’ en wat ‘jij wil’. Dit gat ontstaat door jouw eigen overtuigingen en emoties. En dat leidt tot jouw weerstand.

Jouw weerstand opheffen

Weerstand ontstaat dus bij jou als trainer. Realiseer je dus dat je eerst je eigen weerstand zult moeten wegnemen voordat je kunt doorgaan met de training. Wanneer je dit niet doet is de kans groot dat jij, gevoed door emoties, nog meer weerstand creëert binnen de groep. Er ontstaat mogelijk zelfs een ‘strijd’ die jij nooit gaat winnen.

Accepteren

De sleutel om jouw weerstand op te heffen is door te accepteren wat er op dat moment speelt. Concreet betekent dit dat jij accepteert dat de deelnemers niet blij zijn met het proces. Ervaar gerust ook even jouw emotie en doorvoel die echt. Waarom is accepteren zo belangrijk? Wanneer jij oprecht accepteert ontstaat er vanzelf weer een gevoel van ruimte. Dit gevoel heb je nodig om zelf geen weerstand meer te ervaren.

Weerstand van deelnemers opheffen

Voordat je door kunt gaan met de training is de volgende stap het opheffen van weerstand bij de deelnemers. Ga een open gesprek aan zodat je weet wat er werkelijk speelt. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte voor de deelnemers.

Vragen stellen

Een manier om die ruimte te creëren is om vragen te stellen zoals: Wat is jullie ervaring? Waar maken jullie je zorgen om? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ga dus op zoek naar onderliggende overtuigingen en beweegredenen van de deelnemers. Achterhaal ook welke emoties er zijn binnen de groep en erken deze. Ga het gesprek vooral aan op ‘ervaring’ en niet op het niveau van standpunten. Wanneer de communicatie gaat over standpunten wil iedereen namelijk gelijk hebben. Gelijk is van het hoofd en dat is waar de weerstand in beginsel ontstaan is.

Achter weerstand zit verlangen

Wanneer je helder hebt wat de grootste zorg (angst) van de deelnemers is kun je kijken naar mogelijkheden om daarmee om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de deelnemers hun verlangens te laten benoemen. Achter elke weerstand zit namelijk een verlangen.

Een voorbeeld: Stel dat er deelnemers zijn die niet willen delen over hun ‘persoonlijke leven’ uit angst dat dit gevolgen kan hebben binnen hun werkomgeving. Het verlangen wat daarachter zit is dat zij ‘autonoom’ willen blijven. Dus dat zij zelf willen bepalen in hoeverre zij persoonlijke zaken delen met hun collega’s.

Als trainer kun je daar goed op inspelen door hen hierin te erkennen. Focus je dus op het verlangen van je deelnemers. Jij kunt plenair vragen welk verlangen er bestaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Ik wil gezien worden, ik wil erkenning, ik wil meedenken en oplossingen aandragen etc. Vraag vervolgens hoe de deelnemers dit met elkaar gaan invullen.

De praktijk leert dat deelnemers dan zelf met ideeën komen en de weerstand verdwijnt.

Samengevat:

- Wanneer je weerstand ervaart bij een groep bedenk dan dat jij zelf in de weerstand zit.
- Accepteer de situatie zoals die werkelijk is. Doorvoel jouw emotie.
- Achterhaal waar de weerstand in de groep vandaan komt.
- Onderzoek wat de zorg van de deelnemers is en achterhaal de onderliggende angst.
- Achter weerstand zit verlangen. Stel vragen om het verlangen bij de deelnemers boven te halen.

Veel succes!

'Omgaan met weerstand' is een thema van ons Train de trainer programma wat aankomend in het najaar van start gaat.

Zelfstandig trainer worden?

Wil jij als zelfstandig trainer aan de slag of meer kennis opdoen als trainer? Dan is ons 'Train de trainer' programma precies wat jij zoekt. 'Train de trainer' is een inspirerend programma waarin je leert om als zelfstandig trainer te werken. Je leert onder andere hoe je workshops kan vormgeven en deze succesvol in de markt gaat te zetten. 

website: www.leermijtrainen.nl

[aps-social id="1"]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *